Filosoficko-dějinný nástin vzniku kvantové teorie vrcholící v Bohrově rámci komplementarity

Niels  Bohr  představil  ideu  komplementarity  v roce  1927  na  konferenci  v Como  v  rámci tzv. Kodaňské  interpretace.  Nárokem  komplementarity  bylo  nejprve  umožnit  kvantové  teorii komplexní a smysluplné porozumění subatomárnímu dění na podkladě neslučitelných deskripcí či  obrazů  přírody,  tj.  vlnového  a  korpuskulárního.  Bohr  ideu  komplementarity  rozšířil  i mimo oblast  fyziky.

O tom jak Bohrova  idea vznikla, jaký  je  její  filosofický nebo epistemologický nárok nebo jak  se  odlišuje  od  pojmu  komplementarity  v jiných oborech bude hovořit Mgr.  Filip  Grygar,  Ph.D.  Absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a tamnější Přírodovědecké fakulty přijal pozvání na poslední předprázdninové SC, které se uskuteční v úterý 12. června
od  19  hodin v Klubu  29 (ulice  Sv.  Anežky  České).  Vstup volný.