Fyzika a smrt filosofie

Věhlasný fyzik Stephen Hawking spolu s Leonardem Mlodinowem ve své populární knize Velkolepý plán (The Grand Design) píší: „Jak se vesmír chová? Jaká je povaha skutečnosti? Odkud to všechno pochází? Potřeboval vesmír nějakého stvořitele? Většina z nás netráví většinu svého času hloubáním nad takovými otázkami, ale téměř všichni nad nimi hloubáme alespoň někdy. Tradičně jsou to otázky pro filosofii, ale filosofie je mrtvá. Filosofie neudržela krok s moderním vývojem vědy, zvláště fyziky. Nositeli naší pochodně objevování v našem pátrání po poznání se stali vědci.“ Tedy „filosofie je mrtvá“. Jestli Vám to něco připomíná, nebude to asi náhoda. Více jak před stoletím napsal ve svém Zarathustrovi Friedrich Nietzsche, že mrtev je Bůh. A zabili jsme ho prý my. Avšak nezabili jsme ho, hraje stále významnou roli v myšlení miliard lidí. Je však mrtvá filosofie? Zabila ji moderní věda, zabila ji fyzika? Hraje filosofie ještě nějakou roli ve fyzice a matematice? Jakou? Přednáška se bude zamýšlet nad těmito a podobnými názory.

RNDr. Peter Zamarovský, CSc.  je akademickým  pracovníkem ČVUT v Praze. Přednáší filosofii, externě vyučuje i fyziku a příležitostně i digitální fotografii. Zabývá se interdisciplinárními a transdisciplinárními aspekty vědy, filosofie a historie. V současnosti je předsedou Evropského kulturního klubu. Mezi jeho publikace patří například knihy Proč je v noci tma? Příběh paradoxu temného nebe (2011) a Příběh antické filosofie: antická filosofie pro nefilosofy (2005).

Kavárna Universitas se otevře v úterý 12. května 2015 v 19 hodin v Klubu 29 (ulice Sv. Anežky České, Pardubice). Pořádají studenti Univerzity Pardubice v rámci projektu „Brána vědě/ní otevřená II.“

Vstup je volný.

www.facebook.com/KavarnaUniversitas