Indiáni, konkvistadoři a scholastici

V 15. století je jednou z největších událostí objevení Nového světa, které nabývá několika podob. Objevení ráje s eschatologickým podtónem, uskutečnění další etapy evangelizace světa, dobytí a genocida, vytvoření vykořisťovatelského a otrokářského systému vůči původním obyvatelům. Již od roku 1511 se však objevují první protesty proti svévolnému počínání Evropanů v Novém světě. Neomezují se však pouze na etický aspekt, ale brzo dochází ke zformulování otázky po legitimitě vlády Evropanů v Novém světě. Vedle oficiální legitimizace nadvlády, představované například dokumentem Requerimiento, uvažují teologové a myslitelé z dominikánského řádu o jiném zdůvodnění vlády, které by se nezakládalo ani na papežské svrchovanosti, královské vládě nebo pouhé civilizační expanzi. Myslitelé jako Francisco de Vitoria se opírají o teorii přirozeného práva, kterou převádí i do oblasti mezinárodní a mezistátní. Bartolomé de Las Casas potom mění pohled nejenom Evropanů na Indiány, ale i pohled na dějiny samotného ovládnutí Nového světa a převrací je naruby. Přednáška se zaměří na zdůvodnění nadvlády Evropanů v Novém světě, poukáže na kritiky počínání Španělů a zmíní pojetí přirozeného práva. Bude se snažit vrhnout světlo na tehdy rozpornou otázku, zdali jsou Indiáni lidé, či nikoliv.

ThDr. Jan Rokyta působí na katedře filosofie Fakulty filozofické Univerzity Pardubice a jako doktorand Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy. Oblastí jeho zájmu jsou dějiny myšlení 15. a 16. století. Je autorem monografie Doba a dílo Petra Chelčického (ALMI 2013).

Kavárna Universitas se otevře v úterý 8. listopadu 2016 v 19 hodin v Klubu 29 (ulice Svaté Anežky České, č. p. 29). Pořádají studenti Univerzity Pardubice ve spolupráci s Divadlem 29 v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR. Vstup je volný.

www.facebook.com/KavarnaUniversitas