Jeroným Pražský – tragický příběh středověkého intelektuála

Jeroným Pražský se po Janu Husovi stal druhou obětí kostnického koncilu. Jakými cestami se ubíral život emotivního rebela, inspirátora studentských protestů, odpůrce prelátů, milovníka života, disputačních půtek, a muže obdivuhodného, nepřehlédnutelného a nepřeslechnutelného? Proč právě mužové církevním a světským reformám nakloněného koncilu připravili drastický rozsudek na Jeroným Pražským (i Janem Husem) a jakou roli v tom hrála politika či spory v subtilních otázkách teologie či subordinace? To vše se dozvíte na přednášce Martina Chadimy, na níž bude představena i jeho poslední kniha Jeroným Pražský – tragický příběh středověkého intelektuála (CČSH 2016).

ThDr. Martin Chadima, Th.D. je teolog, středoškolský a vysokoškolský pedagog, duchovní Církve československé husitské. Externě spolupracuje s Českým rozhlasem. Mimo letošní knihy je i autorem monografie Mistr Jan Hus – člověk, teolog, mučedník (Česká biblická společnost 2014).

Poslední předprázdninová Kavárna Universitas se otevře ve středu 21. prosince 2016 v 18 hodin v Klubu 29 (ulice Svaté Anežky České, č. p. 29). Pořádají studenti Univerzity Pardubice ve spolupráci s Divadlem 29.

Vstup je volný.

www.facebook.com/KavarnaUniversitas