Karel IV. z antropologického a historického hlediska

Antropologie je věda o člověku. Zahrnuje celé spektrum vědních disciplín, které jsou ve svých objektech studia od sebe často velmi vzdálené. Studium a analýza kosterních pozůstatků českých králů spadá do oblasti antropologie uplatňované v archeologické praxi. Z kosterních pozůstatků jedince lze „vyčíst“ nejen způsob života, pohybové aktivity, stravovací zvyklosti, ale i prodělaná onemocnění a také úrazy. Odborné antropologicko – archeologické metody studia kosterních ostatků císaře Karla IV. jednotlivými týmy antropologů přináší překvapivé závěry. Rekonstrukce Karlova vážného zranění, posttraumatické ošetření, zhojení, rekonvalescence a jeho návrat do života u dvora, přinesly zajímavé poznatky. Porovnáním výsledků antropologických výzkumů s historickým kontextem lze získat relativně ucelený obraz o životě císaře Karla IV. Jaké existují antropologické disciplíny a co nám mohou objektivně přiblížit? Jak lze využít antropologii v archeologické praxi? Lze z kosterních ostatků jedince „vyčíst“ něco víc než jen příčiny úmrtí? Tajemství, které císař Karel IV. pečlivě skrýval před veřejností, bylo odhaleno antropology a lékaři! Může se kosterní antropologie pokusit „přepsat“ dějiny?  

 

Mgr. Lucie Stříbrná, Ph.D. vystudovala Pedagogickou fakultu Jihočeské Univerzity (biologie – chemie), dále pokračovala na Přírodovědecké fakultě UK (postgraduální studium antropologie a genetiky člověka) a nakonec uzavřela obhajobou disertační práce z oblasti fyzické antropologie v problematice růstové antropologie dětí a mládeže. Svoji pedagogickou dráhu zahájila jako středoškolská učitelka v Praze a v Přelouči. Nyní působí na katedře biologických a biochemických věd Fakulty chemicko – technologické Univerzity Pardubice. V rámci antropologických disciplín se věnuje kosterní antropologii významných historických osobností.

 

Kavárna Universitas se otevře v úterý 20. února 2018 od 18 hodin v Klubu 29 (ulice Svaté Anežky České, č. p. 29). Pořádají studenti Univerzity Pardubice ve spolupráci s Divadlem 29. Vstup je volný.

 

www.facebook.com/KavarnaUniversitas