Marie Skłodowská-Curie, inspirující příběh úspěšné ženy ve vědě konce 19. a počátku 20. století

Nelehký a v mnohém mimořádný životní příběh Marie Skłodowské-Curie (1867-1934) poutá stále a znova pozornost autorů vědeckých biografií a širokého spektra čtenářů, mužů i žen. Dává příležitost k zamyšlení nad historií i současností postavení žen ve vědě a společnosti, nad otázkami organizace vědeckého výzkumu, financování vědy, hodnocení a oceňování vědeckých výsledků. Zahrnuje nesnadnou cestu mladé Polky k univerzitnímu vzdělání v matematicko-fyzikálních oborech, která ji přivedla do Francie; uplatnění mladé ženy ve vědeckém výzkumu v oboru, který byl do té doby doménou mužů;  vědecké objevy na poli raných výzkumů přírodní radioaktivity, dosažené v oboustranně inspirativní spolupráci s  manželem Pierrem Curiem; vědecká ocenění v podobě dvou Nobelových cen a členství v řadě vědeckých akademií a profesních společností. Úctu a respekt vzbuzuje i  naplněná role manželky a matky dvou dcer.  Přednáška se zaměří na vybrané aspekty vědecké biografie Marie Skłodowské-Curie ve vztahu k raným výzkumům přírodní radioaktivity a ve vazbě k českým zemím.

Mgr. Emilie Těšínská absolvovala Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze, obor matematika-fyzika. Pracuje v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v oboru dějin vědy. Zaměřuje se na výzkum pramenů k dějinám fyzikálních věd, lékařské radiologie a jaderných oborů v českých zemích.

Kavárna Universitas, která je součástí projektu „Brána vědě/ní otevřená“, se uskuteční ve středu 30. dubna 2014 od 18 hodin v Klubu 29 (ulice Sv. Anežky České, Pardubice). Pořadateli jsou studenti Univerzity Pardubice, která je řešitelem projektu. Vstup je volný.