Mladí badatelé z Pardubic a okolí se potkali na konferenci BRAVO VĚDĚ

Ve středu 1. dubna se to v Pardubicích hemžilo mladými vědeckými talenty. Nadaní středoškoláci se sem sjeli na studentskou konferenci BRAVO VĚDĚ, aby představili výsledky svých prvních výzkumných projektů a vědeckých prací. Konferenci pro ně zorganizovala Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje ve spolupráci s Univerzitou Pardubice.

Mladí talentovaní badatelé z Pardubic a okolí, ale i ze vzdálenějších českých měst a dokonce ze slovenské Bratislavy se potkali v kongresovém centru AFI Paláce Pardubice. Konferenční den byl přitom hodně nabitý – vědeckou komunikaci si totiž na konferenci vyzkoušelo čtyřicet pět středoškoláků.

Od strojírenské technologie až po zdravotnictví

„Konference se účastnili především studenti, kteří zpracovávali svá témata pod vedením akademických pracovníků Univerzity Pardubice v rámci systematické badatelské činnosti. Do ní se zapojili v tomto akademickém roce na čtyřech fakultách univerzity, a sice na Dopravní fakultě Jana Pernera, Fakultě chemicko-technologické, Fakultě ekonomicko-správní a Fakultě zdravotnických studií,“ uvedla Mgr. Petra Srdínková z Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje, která je koordinátorkou Systematické badatelské činnosti na Univerzitě Pardubice v rámci projektu BRAVO. Jejich řady doplnili i další zájemci, jejichž práce vznikaly na pracovištích jiných univerzit nebo za pomoci pedagogů ze středních škol.

Pestrost témat a současně zájmů studentů byla obrovská. Během jediného dne přiblížili přítomnému publiku nejrůznější témata a projekty z oblasti chemie, biologie, strojírenské technologie, fyziky, IT, robotiky nebo zdravotnictví. Většinou se jednalo o středoškoláky z nejrůznějších středních odborných a průmyslových škol, ale i gymnázií. Konference však měla i své nejmladší účastníky. Představit téměř zapomenutý programovací jazyk KAREL přišla trojice studentů z Gymnázia Pardubice v Dašické ulici – Adam Brebera, Jaroslav Krádl a Karel Mudruňka. Ti se pod vedením mentora Mgr. Davida Brebery naučili používat jednotlivá primitiva jazyka a sestavovat z nich jednoduché a následně i složitější programy.

Výměna prvních vědeckých poznatků

Mladí lidé s hlubším zájmem o vědu a nejrůznější obory lidského vědění měli možnost si na konferenci vyměnit své první odborné poznatky a zkušenosti a společně nahlédnout do světa moderní vědy. „Prezentace probíhaly po celý den zejména ústní formou. Studenti si připravili krátká, desetiminutová vystoupení, v nichž museli sdělit podstatu práce a její výsledky. Po obědě se otevřela i posterová přehlídka, kterou doplňovaly odborné komentáře studentů. Součástí konference bylo v jejím závěru i vyhlášení nejlepší posterové a ústní prezentace,“ doplnila k programu konference Srdínková.

Ceny za nejlepší prezentace si nakonec odnesla dvojice studentů Radek Štolpa a Pavel Trejbal z Gymnázia Mozartova v Pardubicích, kteří byli vyhodnoceni jako nejlepší v ústní sekci. Publiku představili svůj projekt „Testování a hodnocení použitelnosti webových stránek vybraných statutárních měst“, v němž porovnávali weby pěti měst – Praha, Brno, Hradec Králové, Pardubice a Chrudim v několika ohledech a následně testovali na studentech i učitelích Gymnázia Mozartova. Nejlepší posterovou prezentaci měla dvojice studentů Adrián Hegedűš a Ivana Kravárová z gymnázia v Bratislavě, kteří sem přijeli představit didaktickou pomůcku pro hodiny chemie – hru ChemPlay. Originální stolní hra s důkladně propracovanými pravidly má pomoci s učením anorganické chemie v rozsahu učiva základních a středních škol.

Nadaní studenti mají na pracovištích dveře otevřené

Řada těchto nadaných a aktivních studentů již nyní spolupracuje s odbornými univerzitními pracovišti. Konzultují zde svá témata a průběžné výsledky prací, podílí se na vlastní laboratorní práci nebo jsou plnohodnotnou součástí výzkumných týmů. Pracují pod vedením odborníků, kteří jim poskytují nejen cenné informace v dané oblasti, ale kromě odborných dovedností studenti zdokonalují také své schopnosti zpracovat výsledky do písemné podoby. Možnost stát se součástí vědeckého prostředí již během studia na střední škole však nedostane každý a je velmi pravděpodobné, že o těchto talentech v budoucnu ještě uslyšíme.

Podívejte se, jak to na konferenci BRAVO VĚDĚ probíhalo.

Studentskou konferenci BRAVO VĚDĚ zahájil za Univerzitu Pardubice prorektor pro vědu a tvůrčí činnost prof. Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D.
Studentskou konferenci BRAVO VĚDĚ zahájil za Univerzitu Pardubice prorektor pro vědu a tvůrčí činnost prof. Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D.

Nejmladšími účastníky byli žáci Gymnázia Dašická v Pardubicích – Adam Brebera, Jaroslav Krádl a Karel Mudruňka, kteří představili programovací jazyk KAREL
Nejmladšími účastníky byli žáci Gymnázia Dašická v Pardubicích – Adam Brebera, Jaroslav Krádl a Karel Mudruňka, kteří představili programovací jazyk KAREL

V posterové sekci si cenu za nejlepší prezentaci odnesli Adrián Hegedűš a Ivana Kravárová z gymnázia v Bratislavě
V posterové sekci si cenu za nejlepší prezentaci odnesli Adrián Hegedűš a Ivana Kravárová z gymnázia v Bratislavě

Mgr. Zuzana Paulusová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa