Na konferenci VĚDĚNÍ MLADÝM středoškoláci seznamovali kolegy s výsledky svých odborných prací

Již čtvrtý ročník konference VĚDĚNÍ MLADÝM hostila dne 10. listopadu aula Arnošta z Pardubic naší university. Z celkových 150 účastníků z různých koutů ČR jich čtyřicítka prezentovala práce hned v několika oborech. Konferenci pro své mladší kolegy uspořádali sami pardubičtí vysokoškoláci.

Konference byla stejně jako každý rok určena zejména studentům středních škol z celé ČR, přičemž i z těch základních mohli přijet pozorovatelé. Záměrem konference je vytvořit prostor pro sdílení poznatků studentů se zájmem o nejrůznější témata od fyziky, chemie, matematiky, elektroniky až po filosofii, psychologii, sociologii či esejistiku. Na konferenci středoškoláci prezentovali výsledky svých vlastních prací, které byly podle témat rozděleny na čtyři části, z nichž každá měla svého garanta z řad univerzitních odborníků – akademických pracovníků. Příspěvky byly dále rozděleny na ústní a posterovou sekci. Z abstraktů všech příspěvků byl sestaven a vydán e-sborník.

Zatímco v ústní sekci zaznělo celkem 12 příspěvků, v té posterové bylo prezentováno 17 studentských prací. Kvalitu příspěvků hodnotí doktorka Olga Heidingsfeld z Fakulty chemicko-technologické, garantka konference, slovy: „Mám velkou radost, že se z konference Vědění mladým už stala tradice a vážím si toho, že jsem byla pozvána k aktivní účasti. Přednášky a postery účastníků nebyly jen jakousi hrou na vědu či nácvikem prezentačních dovedností. Byla to mnohdy věda opravdová a osobně jsem považovala za inspirativní, nahlédnout prostřednictvím studentů do různých oborů. Nejvíc mě potěšilo zaujetí, s nímž středoškolští studenti z různých koutů republiky diskutovali mezi sebou navzájem. Myslím, že účast na této konferenci obohatila všechny bez rozdílu věku.

Na letošním ročníku studenti prezentovali své práce v oborech, jako jsou psychologie, fyzika, matematika, chemie, biologie, medicína nebo environmentalistika. „Pokud jde o konferenci, u mladých vědců mě potěšil především skromný a upřímný přístup k vědění. Tentokrát jsem nezaznamenal narážky na jakékoliv finanční vazby, ba právě naopak. Z mnoha děl čišela nezištnost ve sdílení poznání i výtvorů. Dělají to prostě z radosti a pro radost. Snový obraz v době, kdy se vše zdá býti za peníze. Snad se to od nich naučíme,“ vzkazuje další garant konference, profesor Čestmír Drašar z Fakulty chemicko-technologické.

Studenti na konferenci dorazili ze škol z různých koutů republiky: Brno, Česká Třebová, České Budějovice, Hradec Králové, Litomyšl, Moravská Třebová, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Polička, Praha a Přelouč. Prezentující Alexandr Jankov, student Matičního gymnázia v Ostravě, nám napsal: „Konference byla super, měl jsem příležitost zaslechnout pár skvělých příspěvků, i z jiných oblastí, než kterým se věnuji. Nenapadá mě, co bych zlepšil.“ Další z prezentujících, Ondřej Belfín z Gymnázia Olomouc-Hejčín, svůj zážitek popsal následovně: „Konferenci jsem si velmi užil a to především díky vysoké úrovni příspěvků, bohaté diskuzi a skvělé organizaci.“ S referencí se ozvala i pozorovatelka Kateřina Šikulová, studentka Gymnázia Česká Třebová: „Konference pro mě byla velmi poučná, líbila se mi zvolená prezentovaná témata a doufám, že se zúčastníme i dalšího ročníku.

Na konferenci byly, díky štědrému daru redakcí, k dispozici různá čísla následujících periodik: Akademický bulletin, Československý časopis pro fyziku, Dingir, Chemické listy, Vesmír, Zpravodaj Univerzity Pardubice, Živa, a sborníky Kavárny Universitas. Účast na konferenci byla hrazena Univerzitou Pardubice a Pardubickým krajem. Konference se konala v rámci Týdne vědy a techniky, který pořádá Akademie věd České republiky. Byla také součástí Evropského týdne odborných dovedností, který letos poprvé vyhlásila Evropská komise.

Konferenci s letošním mottem „Ne každý, kdo bloudí, je ztracený.“ (J. R. R. Tolkien) jsme zorganizovali v týmu tvořeném převážně vysokoškolskými studenty. I proto nás těší slova profesorky Petry Šulcové z Fakulty chemicko-technologické, garantky konference: „Těší mě, že se podařilo zorganizovat další skvělý ročník, který byl dnem ,vědění‘ a umožnil studentům prezentovat své výsledky, konfrontovat je před publikem a diskutovat o nich. Cením si studentů, kteří jsou ochotni věnovat svůj čas dalšímu bádání, a svou pozornost  soustředit  na zvolené téma, které je zajímá. Jsem ráda, že jsem měla možnost také trochu přispět a zúčastnit se. Mé velké poděkování patří také organizačnímu týmu za perfektní přípravu a hladký průběh náročného dne vědění a přeji hodně úspěchů při organizování dalších akcí.

Děkujeme všem zúčastněným a přejeme jim mnoho úspěchů v dalším studiu i životě!

Za organizátory

Ing. Patrik Čermák

student FChT a FF UPa

Fotogalerie konference