Na srpnové konferenci vystoupí i profesor z Cambridge

Interdisciplinární konference “Humanity in the Era of Specialized Knowledge and Science“ se koná v pátek 2. srpna a je otevřena všem zájemcům o vědu a filosofii.

Od konce 19. století jsme svědky nesmírného úspěchu přírodních věd, ruku v ruce s enormním vývojem techniky. Společně tato dvě odvětví vedla k zásadní civilizační proměně světa kolem nás a našemu postoji vůči němu. Nezpochybnitelná plodnost vědy a techniky však také začala odhalovat svoji temnou stránku. Navzdory různým výhradám ke specializovaným znalostem a vědeckému či technologickému pokroku nám přísně a kriticky založené přírodní a humanitní vědy poskytují silné nástroje pro fundované vysvětlení a popis nespočetných jevů. Účelem konference je tak pojednat o rozsahu a limitech vědeckých disciplín a odborného či specializovaného vzdělání.

Významnými hosty konference budou dva nositelé prestižního mezinárodního ocenění Fernanda Gila (dotované částkou 75 tisíc euro). Prvním je cambridgeský profesor historie a filosofie vědy Hasok Chang, druhým je pražský profesor didaktiky matematiky a docent fyziky i filosofie Ladislav Kvasz. Na konferenci dále vystoupí docent Anton Markoš a doktoři Lukáš Zámečník a Michal Černý. Všichni vystupující jsou erudovaní jak v humanitním, tak přírodovědném oboru.

Konference se koná v pátek 2. srpna od 9:30 do 14 hodin v posluchárně C1 Fakulty chemicko-technologické v Pardubicích-Polabinách. Zváni jsou zejména akademici, studenti, ale i zájemci z široké veřejnosti. Kompletní program lze nalézt na https://filosofie.upce.cz nebo www.nielsbohr.cz.

 

Profesor Hasok Chang promoval na Kalifornském technologickém institutu se zaměřením na teoretickou fyziku a filosofii. Doktorát ve filosofii obhájil na Stanfordově univerzitě. Jako odborný asistent pracoval na Harvardově univerzitě. Přednášel na University College London. Nyní je profesorem historie a filosofie vědy na cambridgeské universitě. Spolupracoval s BBC, byl například presidentem Britské společnosti pro historii vědy. Je laureátem tzv. Lakatos Award za knihu Inventing Temperature: Measurement and Scientific Progress a tzv. Fernando Gil International Prize za knihu Is Water H2O?: Evidence, Realism and Pluralism.