NADANÍ STŘEDOŠKOLÁCI SI NA PŮDĚ UNIVERZITY PARDUBICE TRÉNUJÍ VĚDECKOU KOMUNIKACI PŘI KONFERENCI VĚDĚNÍ MLADÝM

Ve čtvrtek 15. listopadu si na Univerzitě Pardubice budou nadaní středoškoláci při jednodenní studentské konferenci VĚDĚNÍ MLADÝM trénovat vědeckou komunikaci.
Na studentské konferenci se sjede více než stovka, převážně středoškoláků z celé České republiky. Na 35 z nich bude prezentovat výsledky své práce v oborech jako jsou matematika, fyzika, sociologie, historie, chemie, biologie, architektura nebo elektrotechnika, o které studenti projevují hlubší zájem, nad rámec svého středoškolského učiva. Některé práce jsou úspěšnými výstupy různých úrovní středoškolských soutěží - oblastních, národních i mezinárodních.
Konferenci pořádají pro své středoškolské kolegy sami pardubičtí vysokoškoláci, aby se mladí lidé s hlubším zájmem o vědu a nejrůznější obory lidského vědění poznali, podpořili se navzájem, sdíleli výsledky svých prací, mohli si vyměnit první odborné poznatky a zkušenosti a společně mohli nahlédnout do světa moderní vědy.
„Konference je přehlídkou studentských soutěžních prací a prezentací odborných výsledků. Zúčastní se jí především studenti, kteří jsou zapojeni do Středoškolské odborné činnosti (SOČ), vědeckého festivalu Asociace pro mládež, vědu a techniku (AMAVET) nebo projektu Otevřená věda Akademie věd ČR. Někteří jsou ale na tomto poli úplnými nováčky. Mezi posluchači budou především studenti různých středních škol,“ popisuje složení účastníků konference její studentský organizátor Patrik Čermák, student 3. ročníku studijního programu Anorganické a polymerní materiály, oboru Anorganické materiály Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.
Jednodenní konference je rozdělena do čtyř sekcí – MatFyzEl (matematika-fyzika-elektrotechnika), Chemie, SpolHisArch (společenské vědy-historie-architektura) a Biologie. Každá sekce má svého odborného garanta z řad akademických pracovníků z některé z fakult Univerzity Pardubice. V ústní sekci bude prezentováno 12 příspěvků, v posterové sekci obsahující odborná vývěsková sdělení pak 17 prací studentů. V průběhu dne zazní celá řada zajímavých témat nadějných mladých vědců zaměřených např. na: bílkoviny na klíč, expedici Mars, názory studentů středních škol na romskou komunitu, historii šifrování, malé větrné turbíny, mechanické 3D tiskárny, přestavbu a rekonstrukci bývalé koželužny na areál mládeže, výzkum nových antibiotik atd.
„Přáli bychom si, aby tato konference a pluralita témat z vědy a vědění umožnila, aby se konference stala místem k transcendenci, tj. přesahu, jež je základním specifickým znakem univerzit obecně i té, na jejíž půdě se naše studentská konference koná,“ dodává vysokoškolák Patrik Čermák.
Řada z těchto nadaných a aktivních studentů již nyní spolupracuje s odbornými univerzitními pracovišti, při konzultaci svých témat a výsledků, při vlastní laboratorní práci i jinak.
Např. Jan Hrabovský z Gymnázia Josefa Ressela v Chrudimi, úspěšný finalista Vernadského soutěžě v Moskvě i národního kola AMAVET s postupem do celosvětové soutěži INTEL ISEF 2013 v Americkém Phoenixu, se podílí na výzkumu chalkogenidů u prof. T. Wágnera na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Na stejné fakultě ale jiné katedře svá odborná témata konzultují studentky Petra Rudišarová, Petra Hniličková a Naďa Kovářová z gymnázia v Přelouči při zpracovávání práce s názvem „Alergici, astmatici nesmí končit v nemocnici. Student Vojtěch Umlauf z Prvního soukromého jazykového gymnázia v Hradci Králové se zabývá geologickým výzkumem hornin pyroxenitů kozákovské sopky v Českém ráji, a to v rámci projektu Otevřená věda na Geologickém ústavu Akademie věd ČR v Praze – Lysolajích. Příspěvek Ondřeje Vodehnala a Jana Kujana ze Střední průmyslové školy chemické Pardubice mapuje výskyt radonu ve školních objektech Pardubického kraje a je výsledkem spolupráce se Státním ústavem chemické, jaderné a biologické obrany Kamenná a Státním ústavem jaderné ochrany. Studentka Aranka Hrušková z Gymnázia Christiana Dopplera v Praze spolupracuje s Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT, kde pracuje na řetězových zlomcích kvadratických čísel. Student Martin Palkovský z Gymnázia Jakuba Škody v Přerově zpracovává svoji práci zaměřenou na fluorescenční vlastnosti chelirubinu v interakci s DNA pod vedením odborníků z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Na konferenci VĚDĚNÍ MLADÝM, která se koná na půdě Univerzity Pardubice v Aule Arnošta z Pardubic ve čtvrtek 15. listopadu (zahájení v 10 hodin), bude možné tedy vidět mladé, aktivní a nadané studenty, které pravděpodobně neuslyšíme na poli vědeckém a v akademickém světě naposledy.
Konference je otevřena pro všechny zájemce o vědění a seznámení se s různými vědními obory.
Jednodenní studentská konference VĚDĚNÍ MLADÝM je pořádána v rámci dvouletého projektu nesoucího název Brána vědě/ní otevřená – BRAVO, CZ.1.07/2.3.00/35.0024, který Univerzita Pardubice realizuje od června 2012 a který je zaměřený na popularizaci vědy a výzkumu.
Formou kontaktních populárně-naučných zážitkových akcí, demonstrací, exkurzí, přednášek, kroužků, besed, konferencí a dalších akcí chce Univerzita Pardubice aktivně zapojit mladou generaci do poznávání světa a ukázat jí i veřejnosti zajímavou formou svět moderní vědy a výzkumu a rovněž pěstované disciplíny zejména odborných pracovišť sedmi svých fakult.
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Bližší informace k pořádané akci:
Ing. arch. Iva Svobodová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa
koordinátorka akce v rámci projektu BRAVO
telefon 466 036 482, mobil 606 694 170
za studentské organizátory
Patrik Čermák
student 3. ročníku FChT UPa
mobil 736 754 787
Ing. Valerie Wágnerová
kancléřka – mluvčí Univerzity Pardubice
telefon 466 036 555