Nadčlověk na holičkách!

Přednáška představí výtvarné umělce, kteří ve 30. letech 20. století přesídlili do Československa, kde na krátký čas nalezli své útočiště před šířícím se nacismem a fašismem. Sledována bude umělecká tvorba vznikající v emigraci v kontextu politických i kulturních souvislostí. Přestože řada státních nařízení byrokraticky omezovala tvůrčí činnost umělců, výtvarná díla, kontakty a vzpomínky dokládají jejich pozitivní postoj k českému prostředí. Představeni budou významní autoři Oskar Kokoschka, John Heartfield, Thomas Theodor Heine, a další autoři jejichž tvorba u nás doposud zhodnocena nebyla. K nim patří Thomas Wüsten, Erich Arnold Bischof, Theo Balden nebo také Bert, nejvýznamnější z karikaturistů, vystupující pod tímto pseudonymem v česko-emigrantském časopisu Der Simplicus. Bertova totožnost bude veřejně odhalena zcela poprvé. Výjimečný prostor bude věnován umělci Hannesi Beckmannovi, absolventovi Bauhausu v Desavě. Jak zapůsobilo české prostředí na umělecké emigranty? Kdo byl Bert? Proč emigrovali do Československa?

 

PhDr. Bronislava Kuzica Rokytová, Ph.D. je kurátorkou Umělecké sbírky Památníku národního písemnictví v Praze. Specializuje se na výtvarné umění 20. století. Pracuje zvláště s kulturněhistorickými metodami dějin umění, kdy interpretuje daný kulturní, sociální nebo politický kontext vzniku výtvarných děl. Věnuje se zvláště tvorbě umělců žijících a pracujících v emigraci (exilu), problematiku česko-německé umělecké scény, avantgardní a abstraktní směry. Je autorkou dvou monografií věnovaných výtvarným umělcům, kteří ve třicátých letech unikli před nacismem do Československa. Editorsky i autorsky se podílela na katalozích a výstavách Oskara Kokoschky v Kunstforum Osdeutsche Galerie Regensburg a Národní galerii v Praze.

 

Kavárna Universitas se otevře v úterý 9. dubna 2019 od 18 hodin v Klubu 29 (ulice Svaté Anežky České, č. p. 29). Pořádají studenti Univerzity Pardubice ve spolupráci s Divadlem 29.
 

Vstup je volný.

 

https://www.facebook.com/events/2036570006644162/