Pátý ročník konference VĚDĚNÍ MLADÝM se nesl v duchu hledání a nalézání

Již po páté se na naši akademickou půdu, do auly Arnošta z Pardubic, sjeli talentovaní středoškoláci z celé České republiky, aby zde prezentovali své práce z různých oborů. Konference VĚDĚNÍ MLADÝM tradičně nabídla prostor pro mezioborové sdílení poznatků a inspiraci pro ostatní zúčastněné coby pozorovatele. Pulzující zájem o kvalitní příspěvky rámovaný reprezentativními prostory univerzitní auly tak znovu vykouzlil příjemnou a motivující atmosféru pro prezentující, pozorovatele i organizátory.

Na 150 účastníků zaplnilo ve středu 8. listopadu posluchárnu A1 a foyer auly. Zhruba třetina zúčastněných prezentovala téměř 30 příspěvků v ústní i posterové sekci. Letos se jednalo o příspěvky z oblasti architektury, fyziky, historie, matematiky, chemie, biologie, medicíny nebo environmentalistiky. Z abstraktů všech příspěvků byl sestaven a vydán sborník. Auditorium tvořili zejména středoškolští vrstevníci, ale i žáci základních škol, učitelé, akademici či zainteresovaná veřejnost. Z řad akademických pracovníků nechyběli ani odborní garanti, kteří konferenci doprovodili svými příspěvky, předsedali u ústních prezentací a diskutovali se studenty u posterů. Zahájení konference se ujal prorektor pro vědu a tvůrčí činnost Univerzity Pardubice profesor Jiří Kulhánek, který zastoupil pana rektora, profesora Miroslava Ludwiga. Konference se konala v rámci Týdne vědy a techniky Akademie věd České republiky, za finančního přispění Pardubického kraje. Konferenci předcházela mimo tiskové zprávy také anonce v Českém rozhlasu Pardubice.

Konference zaujala všechny bez rozdílu

Přítomní studenti, učitelé i akademici opět nešetřili kladnými hodnoceními příspěvků i organizace konference. I letos jsme je požádali o reference. „Jsem velmi rád, že jsem se mohl účastnit této konference, kterou jsem si velmi užil. Všechny příspěvky zde byly na vysoké úrovni. Organizace konference byla také suprová,“ popsal svůj zážitek Daniel Šimek, student Prvního soukromého jazykového Gymnázia v Hradci Králové. Kateřina Šikulová, studentka Gymnázia Česká Třebová, mluví podobně: „Z vlastní zkušenosti mohu říci, že mě konference znovu obohatila o nové cenné znalosti a vědomosti z různých oborů a myslím si, že celá akce je ideální začátek pro mladé lidi, kteří se někdy v budoucnu chtějí zabývat vědou.“ Úroveň příspěvků a prezentujících vyzdvihuje doktor Filip Grygar z Fakulty filozofické, jeden z garantů konference, říkajíce: „Na konferenci mne zaujalo profesionální vystupování a nadšení studentů, jejich odborné zpracování posterů či prezentací, což je něco, co mi většinou u mých vysokoškolských studentů chybí.“ Přítomnost více vysokoškoláků by ocenil i druhý z garantů, magistr Jan Pospíchal z Fakulty zdravotnických studií: „Konference s takto motivovanými studenty by byla přínosná pro všechny naše pregraduální studenty,“ neboť podle něj „všichni prezentující studenti měli velmi dobře připravená svá sdělení a výborně reagovali na dotazy.“ Poděkování a referenci z českotřebovského gymnázia zaslala i studentka Jana Válová: „Na takovýchto akcích nalézáme důkazy, že ve vědě je stále mnoho oblastí, které čekají na náš zájem a výzkum. Je opravdu skvělé vědět, že mladá generace není jen přilepená k moderním technologiím, ale dokáže je využít k vlastním tvořivým projektům.“ Příjemným zážitkem byla konference i pro studentku Sylvu Neradovou z pardubického gymnázia Mozartova: „Konference mi poskytla zpětnou vazbu, motivaci a inspiraci. Moc si cením přípravy všech zúčastněných a úsilí organizátorů, bez kterých by tato akce nevznikla.“ Právě zmíněná studentka, po loňské zkušenosti pozorovatele, zakotvila v laboratoři paní doktorky Olgy Heidingsfeld, další garantky, z Fakulty chemicko-technologické, která konferenci hodnotí slovy: „Letošní ročník této tematicky pestré přehlídky studentských prací měl vysokou úroveň. Na celé konferenci nebyl jediný slabý nebo nezajímavý příspěvek a bylo potěšením sledovat, jak studenti diskutují mezi sebou, zejména v posterové sekci.“ Reference uzavřeme hodnocením čtvrté garantky, doktorky Lucie Stříbrné z Fakulty chemicko-technologické: „Studentská konference VĚDĚNÍ MLADÝM 2017 opět ukázala na výjimečné možnosti propojení vědy, bádání a komunikace ve svěžím a mladistvém kontextu. Projekty a prezentace byly na velmi vysoké odborné úrovni. Studenti si účastí na této inspirativní akci připravili ,nosnou platformu‘ pro kvalitní odraz do svého budoucího profesního života.  Motivace a odborná podpora mladých začínajících badatelů je nezbytným předpokladem pro vybudování široce vzdělané společnosti se všeobecným přehledem a vlastním názorem.

Více fotografií lze nalézt ve fotogalerii.

Tradice konferencí nese své první plody

Jubilejní ročník konference doprovázelo motto od sv. Augustina: „Hledáme, abychom nalézali, ale nalézáme, abychom hledali; tedy hledáme, abychom hledali.“ Symbolický kruh hledání a nalézání ilustroval nejen vztah mezi přednášejícím a naslouchajícím okolím, nicméně se projevil i napříč konferenčními ročníky. Někteří studenti zde totiž nebyli poprvé. Ti, kteří byli v předcházejícím ročníku mezi prezentujícími, zasedli mezi pozorovatele, z pozorovatelů se stali prezentující, někteří prezentovali podruhé, a byli i tací, kteří díky loňské zkušenosti započali práci v laboratoři na naší univerzitě. Hledali a nalezli prostředí, kde mohou hledat. A právě tato skutečnost těší nás, organizátory, protože se jedná o onen pravý účel konference. Ocenění pamětní medailí rektora za zásluhy vztahující se ke konferenci a více jak 50 večerům Kavárny Universitas je pomyslnou, byť zajisté příjemnou a zavazující, třešničkou.

Nahlédněte sami!

Ing. Patrik Čermák

student FChT a FF UPa