Portolánové mapy, loxodromy a pozorování noční oblohy nokturnalem

V přednášce se budeme se zabývat metodami hledání cesty na moři, vývojem kartografie od užití směru větrů k zeměpisným souřadnicím v době, kdy již vznikala Fermatova a Descartesova analytická geometrie. Inspirací je dílo Giovaniho Francesca Monna z roku 1627 Arte della vera navegatione …, jehož jedna kopie je uložena v Praze, v Nostické knihovně. Vysvětlíme pojem geometrické křivky – loxodromy na rotačních tělesech, speciálně na kouli. Použijeme stereografickou projekci k zobrazení křivky do roviny a přiblížíme vztah loxodromy a logaritmické spirály. Jak se užívá loxodroma v umění? V závěru se seznámíme s použitím přístroje k určování času – nokturnalu. Ukážeme, jak se užívají cirkumpolární souhvězdí k měření času.

doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D. studovala matematiku na MFF UK a filosofii na FF UK. Řadu let působí na ČVUT v Praze, na Fakultě stavební a Fakultě informačních technologií. Věnuje se matematické logice, numerickým metodám a teorii čísel a historii exaktních věd. Vede seminář SEDMA z historie matematiky, informatiky a astronomie na FIT ČVUT v Praze.  

Kavárna Universitas se otevře v úterý 14. března 2017 v 18 hodin v Klubu 29 (ulice Svaté Anežky České, č. p. 29). Pořádají studenti Univerzity Pardubice ve spolupráci s Divadlem 29.

Vstup je volný.

www.facebook.com/KavarnaUniversitas