Příroda a kultura v Science Café

Od začátku letošního roku se koná jednou měsíčně v Pardubicích cyklus neformálních diskusních večerů s názvem Science Café. Jedná se o setkávání vědců a lidí spjatých s vědou se zájemci o vědu a vědění z řad široké veřejnosti, kteří mají možnost zeptat se na vše, co je zajímá. Večery pořádají studenti Univerzity Pardubice v příjemné atmosféře kavárny Klubu 29.

Listopadové Science Café proběhlo v úterý 13. listopadu. Hostem Science Café byl prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr. z Katedry filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Zavítal do Pardubic s přednáškou na téma, kterému se věnuje řadu let: „Příroda a kultura: protiklad, nebo pokračování téhož procesu?“

Věnoval se zodpovězení otázek: Jsou příroda a kultura považovány za dva nesouměřitelné procesy, které se nejen jinak jmenují, ale také jinak probíhají a jejich povaha je zcela odlišná? Je možné kulturu považovat za pokračování přírody jinými prostředky? Je příroda stejné povahy jako kultura?

Jak se to s touto problematikou tedy má?

Lidé měli odjakživa tendenci vymezovat se vůči okolní přírodě a zvířatům. Jsou známy kmeny domorodců, které si například vytrhávají řasy, aby se odlišily od pštrosa, jiné si zase barví zuby na černo, aby nevypadaly jako psi. Konec konců o sobě i jinak mluvíme. Člověk se rodí, jí, zemře, zatímco zvíře se líhne nebo je vrženo, žere, pojde.

V případě přírody a kultury nejde o protikladný proces, nýbrž spíše o pokračování přírody jinými prostředky. V poslední době je ovšem náš proces rozvoje možná až příliš urychlený. Příkladem nám může být Madagaskar. Po deštných pralesech zde již pomalu nenajdeme ani památky. Vzácné druhy orchidejí, ale také zvířat, jako například lemur, se pomalu vytrácejí. Zato se ale můžete již na téměř celém území připojit na internet.  

Profesor Komárek je uznávaným biologem, filosofem, spisovatelem a esejistou. Na svém kontě má nespočet knih, sloupků, esejů a příspěvků do nejrůznějších periodik. V nakladatelství Academia v současné době vychází edice jeho knih Komárek. Poslední knihou z této edice je titul: „Muž jako evoluční inovace?“.

Science Café je pořádáno v rámci projektu Brána vědě/ní otevřená - BRAVO Univerzity Pardubice, který je zaměřen na popularizaci vědy a výzkumu.

Kateřina Šraitrová

studentka Fakulty chemicko-technologické, moderátorka Science Café Pardubice
telefon 736 657 147, e-mail K.Sraitrova@seznam.cz