Současný stav částicové fyziky

V úvodu se pokusíme přiblížit současnou částicovou fyziku a její metody práce, představit
evropskou laboratoř CERN, nový urychlovač LHC a českou účast na experimentech
využívajících jeho svazky. V navazující diskusi se otevře prostor pro jakékoli otázky týkající
se těchto témat. Co je to Higgsův boson? Budeme někdy schopni potvrdit jeho
existenci? Existují gravitony?
Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. z Ústavu částicové a jaderné fyziky Matematickofyzikální
fakulty Univerzity Karlovy je předním českým vědcem v oboru částicové fyziky.
Spolupracuje na mnoha projektech mezinárodního charakteru (např. LHC) a je taktéž
vynikajícím popularizátorem vědy.
Nenechte si proto ujít další Science Café v Pardubicích v úterý 24. dubna od
19 hodin v Klubu 29 (ulice Sv. Anežky České). Pořadateli jsou Mladí pro budoucnost
a Univerzita Pardubice. Vstup je volný.