Systematická badatelská činnost na Univerzitě Pardubice dospěla do finále

Jednou z klíčových aktivit projektu Brána vědě/ní otevřená II. je systematická práce s talentovanými žáky s aktivním zájmem o technicko-přírodovědné obory, jejíž součástí je Systematická badatelská činnost (SBČ).

Žáci středních škol mají v rámci SBČ jedinečnou příležitost vyzkoušet si práci s nejmodernějším vybavením přímo na půdě Univerzity Pardubice, kde pod dohledem kvalifikovaných odborných mentorů (akademických a odborných pracovníků i studentů univerzity) zpracovávají vybraná témata.

Více informací o Systematické badatelské činnosti (sborník, přehled zapojených žáků a výsledků jejich prací, video a fotogalerie).