Tištěné/nanášené funkční vrstvy, struktury a zařízení

Přednáška bude zaměřena na problematiku materiálového tisku, především pak budou vysvětleny možnosti využití různých tiskových a nánosovacích technik. Dále bude představena řada různých funkčních vrstev, či funkčních struktur, které lze připravit pomocí materiálového tisku.

 

Ing. Tomáš Syrový, Ph.D. studoval analytickou chemii na Univerzitě Pardubice a následně začal působit na Katedře polygrafie a fotofyziky. Od roku 2007 přednáší několik předmětů týkajících se předtiskové přípravy, digitální fotografie, analýzy obrazu a od minulého roku rovněž i předmět Materiálový tisk. Ten byl připraven na základě jeho dlouhodobého zaměření na oblast tzv. materiálového tisku. Daná oblast je i předmětem řešení řady vědeckých a průmyslových projektů, v nichž jsou řešeny jak jednodušší funkční vrstvy (antistatické, antimikrobiální, vodivé, polovodivé, dielektrické, luminiscenční, aj.), ale i mnohem složitější vícevrstvé struktury zahrnující např. senzory, elektroluminiscenční (LEC, OLED) a elektrochromní displeje, solární články a rovněž i primární (zinko-uhlíkové) a sekundární (lithiové baterie, superkondenzátory) zdroje energie. Vedle zkušeností s výzkumem v laboratorním měřítku má rovněž velké zkušenosti s přenosem řady technologických postupů na průmyslovou úroveň.

 

Kavárna Universitas se otevře v úterý 19. prosince 2017 v 18 hodin v Klubu 29 (ulice Svaté Anežky České, č. p. 29). Pořádají studenti Univerzity Pardubice ve spolupráci s Divadlem 29. Vstup je volný.

 

www.facebook.com/KavarnaUniversitas