Univerzita a továrna na nacionalismus: Jak učí české vysoké školství nacionalismu?

Na počátku devadesátých let se obecně předpokládalo, že nacionalismus s pádem Železné opony padne taktéž. Nicméně jsme svědky jeho nebývalého nárůstu
v celosvětovém měřítku, českou kotlinu nevyjímaje. Kde se bere tato ideologie? Jaké prostředí ke svému životu a svému rozvoji potřebuje? Jedna z teorií říká, že to je právě moderní, centralizované, státem řízené školství, které generuje moderní nacionalismus. Jakou roli hraje školství a v rámci něj vysoké školy, která umožňuje vznik nacionalismu? Učí vysoké školy mladé lidi, jak být nacionalisty, anebo svou vlastní podstatou existence vytváří podmínky nacionalismu? Mohou se univerzity této své role zbavit?

 

PhDr. Adam Horálek, Ph.D. vystudoval Filosofickou fakultu (etnologie)
a Přírodovědeckou fakultu (geografie-kartografie) Univerzity Karlovy. V roce 2011 ukončil doktorské studium v oboru etnologie s tématem Etnicita Číny: Kdo je Hui
a kdo Dungan, ve které se věnoval formování etnické/národní identity a formám nacionalismu. Dlouhodobě se specializuje právě na nacionalismus a teorie etnicity, dále také na antropologii a demografii stárnutí. Svůj terénní výzkum provádí zejména na Dálném Východě. Je autorem knih Vybrané kapitoly z geografie současné Číny (Masaryk University Press, 2013) či Geografie Číny (Vydavatelství Univerzity Palackého, 2013).

 

Kavárna Universitas se otevře v úterý 30. ledna 2018 v 18 hodin v Klubu 29 (ulice Svaté Anežky České, č. p. 29). Pořádají studenti Univerzity Pardubice ve spolupráci s Divadlem 29.

 

Vstup je volný.

 

www.facebook.com/KavarnaUniversitas