Vědecká kavárna v Pardubicích

Vědecká kavárna v Pardubicích - cyklus neformálních diskusních večerů nad tématy z vědy a vědění. Vstup volný pro zájemce z široké veřejnosti.
Science Café je cyklus neformálních diskusních večerů vědců a lidí spjatých s vědou se zájemci o vědu a vědění z řad široké veřejnosti. Večery jsou zasvěcené společnému hledání otázek a odpovědí na předem domluvené téma a dávají návštěvníkům možnost se v neformálním prostředí kaváren zeptat na to, co je zajímá. Pořádají studenti Univerzity Pardubice ve spolupráci s Divadlem 29, jednou za měsíc od 19 hodin v Klubu 29 (ul. Svaté Anežky České).
Projekt Science Café, který již úspěšně funguje v mnoha zemích světa, probíhá v České republice od roku 2008 pod záštitou občanského sdružení Otevíráme. Cílem sdružení je vytvářet prostor pro sdílení a šíření poznání a vědomostí v různých oblastech lidské činnosti. Science Café usiluje o sdílení zajímavých poznatků z vědy se širokou veřejností a o návrat vědy do naší kultury. V Pardubicích se večery Science Café začaly pořádat od ledna 2012. Více informací naleznete na www.facebook.com/SCPardubice a www.sciencecafe.cz.
Bližší informace:
Kateřina Šraitrová
studentka Univerzity Pardubice
Patrik Čermák
student Univerzity Pardubice