Výroba oceli v průběhu věků

Pokrok lidstva je do značné míry závislý na objevech a vynálezech. Jedním z nejvýznamnějších objevů v dějinách lidstva je výroba a zpracování kovů. Nejdříve to bylo použití ryzího zlata na ozdoby. Ostatní kovy se v přírodě nenacházejí v ryzím stavu, proto byl objev jejich výroby z rud obrovským skokem kupředu. Kovové výrobky mají mnoho předností před čistě přírodními materiály. Využívání kovů dokonce dalo název dvěma epochám lidských dějin – doba bronzová a doba železná. V přednášce si ukážeme historií výroby oceli od doby železné do počátku 19. století. Je vysvětlen základní princip výroby železa (který se za uplynulá tisíciletí nezměnil) a je představen vývoj technologie od prvních pícek po vysokou pec. Vzhledem k tomu, že se výroba oceli objevila na více místech světa nezávisle na sobě, jsou ukázány různé postupy v různých částech světa. Je také nastíněna důležitost výroby oceli na rozvoj lidstva. A samozřejmě je také zmíněna souvislost mezi válkami rozvojem výroby železa (kladná i záporná).

doc. Ing. Pavel Švanda, Ph.D. studoval materiálové inženýrství na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice, kde i krátce působil jako odborný asistent. Od roku 2005 působí na Dopravní fakultě Jana Pernera. Přednáší předměty z oblasti nauky o materiálu, koroze a výrobních technologií. Zabývá se lepením převážně kovových materiálů. Lepení se v současné době rychle rozvíjí a je stále častěji hlavním způsobem spojování materiálů ve výrobní praxi.

Kavárna Universitas se otevře v úterý 31. října 2017 v 18 hodin v Klubu 29 (ulice Svaté Anežky České, č. p. 29). Pořádají studenti Univerzity Pardubice ve spolupráci s Divadlem 29. Vstup je volný.

www.facebook.com/KavarnaUniversitas