Populárně naučné večery Kavárna Universitas a konference mladých talentů VĚDĚNÍ MLADÝM hledají posily

Studenti Univerzity Pardubice nabízejí možnost zapojit se do dvou dobře rozjetých projektů

 

Již několik let studenti UPa Kateřina Šraitrová a Patrik Čermák stojí za dvěma zajímavými a úspěšnými projekty. Jsou jimi populárně naučné večery s názvem Kavárna Universitas a konference středoškolských talentů VĚDĚNÍ MLADÝM. Jelikož oba mají v plánu se po skončení studia vydat na nějaký čas do zahraničí, hledají za sebe náhradu, jež by s nadšením nasedla do dobře rozjetého vlaku.

 

Ad Kavárna Universitas

 

Letos opět budeme zvát zajímavé osobnosti vědy a veřejného života, aby pohovořili na určité téma. Večery Kavárny Universitas pořádáme pravidelně každý měsíc semestru již sedmým rokem v pardubickém divadelním Klubu 29. Vstup sem mají volný zájemci z široké veřejnosti. A spektrum návštěvníků je skutečně široké – od těch, co je zajímá jedno téma, po skalní příznivce z řad studentů, učitelů i zainteresované veřejnosti. Kavárnu jsme na počátku roku 2012 založili coby místo k setkávání a diskusi, propojení akademického a veřejného života. Hodinové přednášky s následnou diskusí jsou laděny do populárně naučného duchu, aby si každý návštěvník našel to své. Této snaze odpovídá i celoroční programová skladba – snažíme se vyvažovat témata přírodovědná s humanitními. Vítáme, když někdo propojí více pohledů. Přes padesát zorganizovaných večerů se může pyšnit stálou návštěvností – někdy enormní, někdy menší, avšak vždy s příjemnou, neformální atmosférou nad šálkem či sklenicí něčeho dobrého. Program Kavárny na nadcházející semestr vyvěšujeme na její facebookové stránky, pozvánky na konkrétní večer jsou dostupné minimálně také v kalendáři Univerzity Pardubice, Portále mladých výzkumníků a tištěných programů Divadla 29. Občas se objeví i upoutávka v novinách. Rádi bychom, aby tradice kaváren pokračovala i nadále. Chceš se setkávat se zajímavými lidmi? Baví Tě organizace a plánování? Hledáme nadšence, kteří se aktivně zhostí pořádání těchto akcí. Podotýkáme, že Kavárna i konference (níže) jsou od svého vzniku projekty neziskové, tzn. že za svoji práci můžeš počítat s odměnou tak maximálně v podobě mimořádného stipendia. Větším zadostiučiněním ovšem je pocit dobře vykonané práce v podobě nadšení přítomných lidí, získaných kontaktů a zkušeností.  

 

Ad konference VĚDĚNÍ MLADÝM

 

Kromě Kavárny pravidelně organizujeme konference mladých talentovaných lidí VĚDĚNÍ MLADÝM. V listopadu se uskuteční již šestý ročník této konference. Jde o přehlídku odborných prací žáků středních škol z celé České republiky, kteří zde za přítomností svých vrstevníků, žáků základní škol, učitelů a akademiků prezentují své první vědecké práce. Příspěvek se přitom může týkat jakéhokoliv tématu, a může být podán ústní či posterovou formou. Ústní prezentace jsou tematicky rozděleny do čtyř částí, kde každá má svého garanta/předsedu z řad akademických pracovníků Univerzity Pardubice. Akademici jsou přítomni i při posterových prezentacích, aby tak mohli se studenty diskutovat jejich výsledky a použitou metodologii, resp. mohli je motivovat a případně nasměrovat k dalšímu rozvoji jejich práce. Konference obvykle čítá na 150 účastníků a zahajuje ji některý z prorektorů UPa. Význam konference s jejím takřka universitním duchem podtrhuje i místo konání – tradičně totiž konferenci hostí aula Arnošta z Pardubic, tj. místo, kde se konají akademické obřady. Termín konání konference je v souladu s Týdnem vědy a techniky, který pořádá Akademie věd České republiky. Na konferenci se také snažíme zajistit přítomnost několika známých českých vědeckých či vědeckopopulárních periodik k volnému rozebrání. Z abstraktů všech konferenčních příspěvků vzniká sborník s ISBN, jakožto často, avšak nikoliv výhradně, první publikace mladých vědců. Asi nepřekvapí, že o konferenci reportují i přední česká media (třeba ČRo Pardubice nebo Respekt).  Naše konference je od svého počátku v ČR unikátním projektem, který jsme odnikud neokopírovali, nýbrž sami vymysleli a s pomocí UPa zrealizovali. Nemálo referencí od samotných studentů i akademiků svědčí o její kvalitě, o propagaci UPa ani nemluvě. O každém ročníku konference navíc píšeme report publikovaný ve Zpravodaji Univerzity Pardubice. Pro každý ročník konference připravujeme stránku na Portále mladých výzkumníků. Přímo na akci nám každoročně pomáhá několik vysokoškoláků. Hledáme ty, kteří by se chtěli aktivně podílet přímo na organizaci konference a rovněž ty, kteří by byli ochotni pomoci v den jejího konání. Práce v přítomnosti mladých nadějí je totiž přirozeně motivační.

 

Máš-li zájem, ozvi se nám na adresu patrik.cermak@email.cz nebo zaklepej na dveře naší kanceláře v 6. NP budovy EA (ÚAFM FChT).

 

Patrik Čermák a Kateřina Šraitrová

doktorandi na FChT UPa