11. 01. 2015
Roku 1872 uvedl slavný německý matematik Karl Weierstrass ve své přednášce pro Královskou akademii v Berlíně šokující příklad spojité funkce, která v rozporu s tehdy všeobecně přijímaným názorem nemá...
08. 12. 2014
Jednota českých matematiků a fyziků, pobočka Pardubice zvou všechny zájemce na přednášku Úvod do teorie her, kterou přednese RNDr. Karel Zimmermann, CSc. z Université Pierre et Marie Curie, Paris....
21. 11. 2014
J. R. R. Tolkien vycházel ve své tvorbě z velmi osobitého pojetí tvůrčí fantazie. Tolkienovo pojetí fantazie a jeho zvláštní metoda utváření literárních fikčních světů se postupně formovaly v průběhu...
01. 11. 2014
6. 11. 2014 od 18 hodin, FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha, aula (místnost 131) V přednášce prezentuje prof. Lennox dva protichůdné systémy myšlení: materialistický (Existuje pouze tento svět,...
21. 10. 2014
Láska se dnes probírá z různých úhlů pohledů, od přísných rozborů na poli (přírodních) věd až po rádoby poradní výkřiky v (bulvárních) médiích. Její výsadní postavení ve společenském diskursu...
08. 10. 2014
Přednáška pojedná o palivových článcích, které byly vynalezeny již zhruba před 180 lety. O prvenství v objevu těchto článků se přou Švýcaři s Angličany. O tom, co a kde palivové články dovedou, se...
14. 09. 2014
Chetitská říše byla třetí největší říší starověku, přesto povědomost o ní nepřežila Antiku. Byla zapomenuta už pro staré Římany. Když tedy v roce 1880 vystoupil profesor Sayce s názorem, že...
27. 08. 2014
Katedra filosofie Fakulty filozofické Univerzity Pardubice ve spolupráci se studenty Universitas zve středoškolské studenty a jejich učitele na přednášky z cyklu Filosofické předpoklady...