Studentská konference VĚDĚNÍ MLADÝM

Univerzita Pardubice zve zejména středoškolské studenty k účasti na již VII. ročníku konference VĚDĚNÍ MLADÝM, která se uskuteční ve čtvrtek 14. listopadu 2019 v aule Arnošta z Pardubic Univerzity Pardubice.

 

Konference je určena zejména studentům středních škol z celé ČR a jejím záměrem je vytvořit prostor pro sdílení poznatků studentů se zájmem o nejrůznější témata od fyziky, chemie, matematiky, elektroniky až po filosofii, psychologii, sociologii či esejistiku. Na této konferenci bude možnost prezentovat výsledky vlastní práce, které budou podle témat rozděleny na čtyři části, z nichž každá bude mít svého garanta z řad univerzitních odborníků – akademických pracovníků. Příspěvky budou dále rozděleny na ústní a posterovou sekci, přičemž tisk posterů bude zajištěn organizátory. Z abstraktů všech příspěvků bude sestaven sborník.

 

 

Srdečně Vás zveme k účasti, a to jak úspěšné účastníky různých soutěží, tak i Vás, kteří jste v některé oblasti aktivní a projevujete o ni hlubší zájem. Konference se můžete také zúčastnit jako pozorovatel. Jako pozorovatelé se mohou zúčastnit žáci středních i základních škol a učitelé. Účast na konferenci je hrazena Univerzitou Pardubice a Pardubickým krajem. Konference se koná v rámci Týdne vědy a techniky, který organizuje Akademie věd České republiky.

 

Důležité termíny a adresy

  • datum konání: 14. listopad 2019
  • místo konání: aula Arnošta z Pardubic Univerzity Pardubice v Pardubicích-Polabinách
  • příjem abstraktů prezentujících do 19. října (šablona abstraktu)
  • příjem přihlášek pozorovatelů do 19. října
  • k návštěvě jsou zváni též všichni členové akademické obce

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

 

Organizátoři a kontakty

Bc. Jan Zich (jan.zich@student.upce.cz)

Ing. arch. Iva Svobodová (iva.svobodova@upce.cz, 466 036 482)

 

Z minulých let

Report (201820172016201520132012)

Sborník (201820172016201520132012)

Článek v Respektu; rozhovor v ČRo Pardubice