Pozvánka | 01. 11. 2014
6. 11. 2014 od 18 hodin, FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha, aula (místnost 131) V přednášce prezentuje prof. Lennox dva protichůdné systémy myšlení: materialistický (Existuje pouze tento svět,...
Pozvánka | 21. 10. 2014
Láska se dnes probírá z různých úhlů pohledů, od přísných rozborů na poli (přírodních) věd až po rádoby poradní výkřiky v (bulvárních) médiích. Její výsadní postavení ve společenském diskursu...
Akce - Kavárna Universitas | 21. 10. 2014
Rozhovor s Mgr. Emílií Těšínskou, historičkou Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Byla madam Curie první úspěšnou vědkyní v historii? Měříme-li vědecký úspěch mírou přiznání dobových profesních...
Pozvánka | 08. 10. 2014
Přednáška pojedná o palivových článcích, které byly vynalezeny již zhruba před 180 lety. O prvenství v objevu těchto článků se přou Švýcaři s Angličany. O tom, co a kde palivové články dovedou, se...
Akce - Kavárna Universitas | 28. 09. 2014
Po prázdninové pauze se do Klubu 29 opět vrátily diskusní večery Kavárna Universitas. Během těchto večerů mají návštěvníci možnost setkat se s vědci a dalšími zajímavými osobnostmi, vyslechnout...
Pozvánka | 14. 09. 2014
Chetitská říše byla třetí největší říší starověku, přesto povědomost o ní nepřežila Antiku. Byla zapomenuta už pro staré Římany. Když tedy v roce 1880 vystoupil profesor Sayce s názorem, že...
Akce - Kavárna Universitas | 10. 09. 2014
Rozhovor s PhDr. Prokopem Tomkem, Ph.D., samostatným odborným pracovníkem Vojenského historického ústavu Praha Jaká zahraniční rádia poslouchali obyvatelé komunistického Československa? Mezi...
Pozvánka | 27. 08. 2014
Katedra filosofie Fakulty filozofické Univerzity Pardubice ve spolupráci se studenty Universitas zve středoškolské studenty a jejich učitele na přednášky z cyklu Filosofické předpoklady...
Akce - Kavárna Universitas | 23. 08. 2014
Rozhovor s prof. Michalem Holčapkem z katedry analytické chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Jaká byla Vaše cesta k hmotnostní spektrometrii a kapalinové...
Akce - Kavárna Universitas | 14. 08. 2014
Rozhovor s PhDr. Milanem Bártou, historikem z Ústavu pro studium totalitních režimů. Z jakého důvodu jste si vybral pro svoji badatelskou činnost Pražské jaro? Byla to náhoda....