Blog | 30. 07. 2014
Akademický obřad je nedílnou součástí vysokoškolského či universitního života. V dnešní podobě je redukován zejména na započetí a ukončení studia, na akt slibu a předání diplomu. Jde zde tedy o...
Akce - Kavárna Universitas | 14. 07. 2014
Rozhovor s dr. Alešem Prázným z katedry filosofie FF UPa „Učitel zde není pro žáka, ale oba jsou zde pro vědu. Učitelova činnost je závislá na přítomnosti žáků a bez nich by nemohl úspěšně...
Akce - Kavárna Universitas | 03. 07. 2014
V květnu pokračoval cyklus diskusních večerů Kavárna Universitas. V rámci těchto večerů mají návštěvníci možnost setkat se s vědci a osobnostmi spjatými s vědou v uvolněné...
Akce - Kavárna Universitas | 03. 07. 2014
V dubnu pokračoval cyklus diskusních večerů Kavárna Universitas. V rámci těchto večeru mají návštěvníci možnost setkat se s vědci a osobnostmi spjatými s vědou v uvolněné...
Pozvánka | 12. 05. 2014
Číslo 5 vystupuje v některých význačných matematických vztazích a vlastnostech matematických objektů. Je tomu tak i v případě reálného světa v souvislosti k tradičním pojmům typu...
Pozvánka | 30. 04. 2014
Nelehký a v mnohém mimořádný životní příběh Marie Skłodowské-Curie (1867-1934) poutá stále a znova pozornost autorů vědeckých biografií a širokého spektra čtenářů, mužů i žen. Dává příležitost...
Pozvánka | 02. 04. 2014
Přijďte si vychutnat tajemnou atmosféru pardubického zámku v úterý 8. dubna na akci Noc mladých výzkumníků a prozkoumejte zajímavosti ze světa moderní vědy. Univerzita Pardubice připravila pro...
Akce - Kavárna Universitas | 23. 03. 2014
Rozhovor s prof. Petrou Šulcovou z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice Jak jste se dostala k oblasti pigmentů? Moje cesta k pigmentům moc dlouhá nebyla. Jsem...
Pozvánka | 21. 03. 2014
Rozhlas je v normálních dobách prostým prostředkem komunikace. V dobách vypjatých se ale z rozhlasu stalo něco mnohem důležitějšího. Studená válka byla jedinečná jako nesmiřitelný...
Akce - Kavárna Universitas | 21. 03. 2014
Studenti Univerzity Pardubice pořádali další z cyklu diskusních večerů Kavárna Universitas. V rámci těchto večerů se setkávají osobnosti spjaté s věděním s širokou veřejností....