Pozvánka | 15. 06. 2018
Že je programování jen pro kluky? Přihlas se na letní školu IT pro holky na středních školách a zjisti, že to tak rozhodně není. Termín: 27. – 31. srpna 2018   Co tě...
Pozvánka | 16. 05. 2018
Jak člověk začal vnímat čas. Dvojí pojetí času. Přírodní a umělé cykly. Role nebeských těles. „Magická čísla“ v časomíře. Kalendář jako osobitý projekt, jeho účel a proměny.  ...
Pozvánka | 12. 04. 2018
Niels Bohr byl dánský myslitel, filantrop, vědec a nositel Nobelovy ceny za fyziku. Vedle převratného výzkumu struktury atomů a jejich záření zavedl do fyziky například princip korespondence,...
Pozvánka | 13. 02. 2018
Antropologie je věda o člověku. Zahrnuje celé spektrum vědních disciplín, které jsou ve svých objektech studia od sebe často velmi vzdálené. Studium a analýza kosterních pozůstatků českých králů...
Pozvánka | 23. 01. 2018
Na počátku devadesátých let se obecně předpokládalo, že nacionalismus s pádem Železné opony padne taktéž. Nicméně jsme svědky jeho nebývalého nárůstu v celosvětovém měřítku, českou kotlinu...
Pozvánka | 15. 12. 2017
Přednáška bude zaměřena na problematiku materiálového tisku, především pak budou vysvětleny možnosti využití různých tiskových a nánosovacích technik. Dále bude představena řada různých funkčních...
Akce - Konference | 22. 11. 2017
Již po páté se na naši akademickou půdu, do auly Arnošta z Pardubic, sjeli talentovaní středoškoláci z celé České republiky, aby zde prezentovali své práce z různých oborů. Konference...
Pozvánka | 06. 11. 2017
Metody tvůrčího psaní (literárního, motivačního a terapeutického) nabízejí pestré formy kreativní sebereflexe, které nám umožňují dotýkat se svých vlastních témat prostřednictvím tradičních i...