23. 10. 2013
Studentský projev na promoci bakalářů Fakulty chemicko-technologické UPa dne 6. září 2013 od 11 hodin. Spectabilis pane děkane, honorabiles páni proděkani, cives academici, amici mei, učitelé...
16. 07. 2013
Dobrý den nebo spíše ahoj, mé jméno je Martin Vodák a jsem studentem Fakulty elektrotechniky a informatiky na Univerzitě Pardubice. V současnosti jsem zvolen zástupcem koordinátora projektu...
26. 05. 2013
Ve dnech 19. 4.–1. 5. 2013 probíhal v Olomouci a okolí 22. ročník Ekologických dnů, jež pořádá Centrum ekologických aktivit Sluňákov. Sobotní besedy byly vyhrazeny zejména tématům, která se...
26. 05. 2013
Pokud byste si museli vybrat: zabít jednoho člověka, ale zachránit pět životů nebo neudělat nic, i když jistě víte, že pět lidí zemře přímo před vašima očima, co byste dělali? Takovým příběhem...
17. 04. 2013
Asociace pro mládež vědu a techniku AMAVET, o.s. v čele s jejím předsedou Ing. Stanislavem Medřickým, CSc. pořádala ve spolupráci s Pardubickým krajem a Univerzitou...
11. 04. 2013
Výzkumný projekt vznikl na základě podnětu člena Akademického senátu FES. V rámci výuky předmětu Marketing a Regionální marketing se studenti zapojili do řešení průzkumu s cílem zjistit...
12. 03. 2013
Jako účastník zahraničního studijního pobytu, kterých je chválabohu čím dál tím více, pocítil jsem i já potřebu podělit se o své zkušenosti. Když dodám, že cílovou universitou, na které jsem...
11. 03. 2013
O studijní stáži jsem uvažoval již na střední škole. Nicméně situace v té době nebyla nakloněna k tomu, abych mohl odjet. Po nástupu na Univerzitu Pardubice v roce 2009 jsem měl velké štěstí. Na...