Akce - Kavárna Universitas | 12. 07. 2013
V úterý 21. května se v Klubu 29 uskutečnil poslední předprázdninový diskusní večer Science Café. V rámci těchto večerů se již od loňského ledna setkávají zájemci o vědu a vědění z...
Pozvánka | 12. 06. 2013
Think tank jako „MYŠLENKOVÁ NÁDRŽ“, zdroj informací, konceptů a nápadů, jejichž společným jmenovatelem je BUDOUCNOST GOČÁROVÝCH MLÝNŮ. Půjde o mezioborovou diskusi a prezentaci přizvaných hostů na...
Pozvánka | 03. 06. 2013
V úterý 18. června se Pernštýnské náměstí v Pardubicích promění ve vědecko-technický jarmark. Univerzita Pardubice sem „přiveze“ svět moderní vědy a techniky s řadou zajímavých pokusů,...
Blog | 26. 05. 2013
Ve dnech 19. 4.–1. 5. 2013 probíhal v Olomouci a okolí 22. ročník Ekologických dnů, jež pořádá Centrum ekologických aktivit Sluňákov. Sobotní besedy byly vyhrazeny zejména tématům, která se...
Blog | 26. 05. 2013
Pokud byste si museli vybrat: zabít jednoho člověka, ale zachránit pět životů nebo neudělat nic, i když jistě víte, že pět lidí zemře přímo před vašima očima, co byste dělali? Takovým příběhem...
Odborná činnost | 03. 05. 2013
Na počátku minulého školního roku jsem se jakožto studen neodborné střední školy, konkrétně Gymnázia Josefa Ressela v Chrudimi, dostal do situace, kdy jsem chtěl rozvíjet své teoretické a praktické...
Pozvánka | 01. 05. 2013
Hvězdy vznikají během vývoje vesmíru, který po velkém třesku expanduje a chladne. Hvězdy se rodí ve skupinách uvnitř galaxií, tam kde gravitace zvítězí nad expanzí.    Mladé hvězdy...
Akce - Kavárna Universitas | 30. 04. 2013
Od kdy datujeme počátky konzervace a restaurování památek? Kdy si lidstvo uvědomilo tuto potřebu? L. M.: Obecně můžeme říci, že počátky památkové péče v tom dnešním slova smyslu nalezneme...