Akce - Kavárna Universitas | 01. 11. 2012
Od ledna 2012 probíhá v Pardubicích cyklus neformálních diskusních večerů s názvem Science Café. Jedná se o setkávání vědců a lidí spjatých s vědou se zájemci o vědu a vědění z ...
Pozvánka | 01. 11. 2012
Příroda a kultura. Jaký je jejich vzájemný vztah? Záleží, co vše do pojmu kultura zahrneme? Lze kulturu se všemi památkami, uměleckými díly a specifiky lidských populací chápat jako něco umělého,...
Akce - Kavárna Universitas | 01. 09. 2012
Od ledna 2012 probíhá v Pardubicích cyklus neformálních diskusních večerů s názvem Science Café. Jedná se o setkávání vědců a lidí spjatých s vědou se zájemci o vědu a vědění z řad široké veřejnosti...
Pozvánka | 01. 06. 2012
Niels  Bohr  představil  ideu  komplementarity  v roce  1927  na  konferenci  v Como  v  rámci tzv. Kodaňské  interpretace.  Nárokem...
Pozvánka | 01. 04. 2012
V úvodu se pokusíme přiblížit současnou částicovou fyziku a její metody práce, představit evropskou laboratoř CERN, nový urychlovač LHC a českou účast na experimentech využívajících jeho svazky. V...
Pozvánka | 01. 03. 2012
Evoluce  je neodmyslitelně spojená s přírodními vědami. Koncept přírodního výběru a jméno Charlese Darwina zasahuje do mnoha přídodovědných disciplín a lze ho spojit i s poznáváním dějin a...
Pozvánka | 02. 01. 2012
Vědecká kavárna v Pardubicích - cyklus neformálních diskusních večerů nad tématy z vědy a vědění. Vstup volný pro zájemce z široké veřejnosti. Science Café je cyklus neformálních diskusních večerů...