13. 02. 2018
Antropologie je věda o člověku. Zahrnuje celé spektrum vědních disciplín, které jsou ve svých objektech studia od sebe často velmi vzdálené. Studium a analýza kosterních pozůstatků českých králů...
23. 01. 2018
Na počátku devadesátých let se obecně předpokládalo, že nacionalismus s pádem Železné opony padne taktéž. Nicméně jsme svědky jeho nebývalého nárůstu v celosvětovém měřítku, českou kotlinu...
15. 12. 2017
Přednáška bude zaměřena na problematiku materiálového tisku, především pak budou vysvětleny možnosti využití různých tiskových a nánosovacích technik. Dále bude představena řada různých funkčních...
06. 11. 2017
Metody tvůrčího psaní (literárního, motivačního a terapeutického) nabízejí pestré formy kreativní sebereflexe, které nám umožňují dotýkat se svých vlastních témat prostřednictvím tradičních i...
09. 10. 2017
Pokrok lidstva je do značné míry závislý na objevech a vynálezech. Jedním z nejvýznamnějších objevů v dějinách lidstva je výroba a zpracování kovů. Nejdříve to bylo použití ryzího zlata na...
01. 09. 2017
Motto „Hledáme, abychom nalézali, ale nalézáme, abychom hledali; tedy hledáme, abychom hledali.“ sv. Augustin Univerzita Pardubice ve spolupráci se studenty Universitas zve zejména středoškolské...
19. 05. 2017
Zkamenělé stopy jsou běžnou součástí usazených hornin různého stáří, prostředí vzniku a původu. Pokud jsou adekvátně popsány, často představují cenný materiál pro porozumění dějům, přírodnímu...
10. 04. 2017
V úterý 25. dubna od 16 hodin až do půlnoci čeká na návštěvníky pardubického zámku noc plná zajímavostí, kouzel a hrátek. Program plný hravé vědy a techniky pro návštěvníky připravila...