Pozvánka | 18. 04. 2016
Helena Zmatlíková (1923-2005) patří mezi umělce, jejichž dílo prorostlo českým kulturním prostředím natolik, že se stalo součástí důvěrně známých vizuálních obrazů. Setkávají se s ním děti i dospělí...
Pozvánka | 17. 03. 2016
Současná etika obvykle nerozlišuje mezi libostí a radostí a radost chápe jako jeden z mnoha příjemných či libých pocitů, které následují po naplnění nějaké touhy, k němuž dojde během...
Pozvánka | 01. 02. 2016
Evropská kultura už od dob romantismu adoruje originální umělecký výkon, kterému může porozumět jen kultivovaný a vzdělaný příjemce. Tento kult vysokého umění, který se stal základem moderní kultury...
Blog | 01. 02. 2016
Skupina 13 studentů Univerzity Pardubice v doprovodu doc. Mgr. Martina Fárka, Ph.D., vedoucího Katedry religionistiky Fakulty filozofické, se v těchto dnech vrátila ze studijního pobytu v Indii....
Pozvánka | 18. 01. 2016
Resocializační pedagogika je poměrně mladou vědní disciplínou, která spolu se speciální, sociální a léčebnou pedagogikou hledá efektivní teoretické modely umožňující porozumět problematice různých...
Pozvánka | 15. 12. 2015
Dne 6. července 1415 byl upálen český reformátor mistr Jan Hus. Jeho odsouzení a poprava byly krutým vyvrcholením dlouhodobých sporů mezi tzv. pražskými viklefisty a zástupci římské církve z řad...
Blog | 08. 12. 2015
Pracovní stáž v rámci programu Erasmus+ v průběhu PhD studia (2014/2015 - letní semestr) Předvoj pracovní stáže Informace ohledně pracovních stáží jsou poměrně složitě dohledatelné...