Pozvánka | 12. 04. 2018
Niels Bohr byl dánský myslitel, filantrop, vědec a nositel Nobelovy ceny za fyziku. Vedle převratného výzkumu struktury atomů a jejich záření zavedl do fyziky například princip korespondence,...
Pozvánka | 13. 02. 2018
Antropologie je věda o člověku. Zahrnuje celé spektrum vědních disciplín, které jsou ve svých objektech studia od sebe často velmi vzdálené. Studium a analýza kosterních pozůstatků českých králů...
Pozvánka | 23. 01. 2018
Na počátku devadesátých let se obecně předpokládalo, že nacionalismus s pádem Železné opony padne taktéž. Nicméně jsme svědky jeho nebývalého nárůstu v celosvětovém měřítku, českou kotlinu...
Pozvánka | 15. 12. 2017
Přednáška bude zaměřena na problematiku materiálového tisku, především pak budou vysvětleny možnosti využití různých tiskových a nánosovacích technik. Dále bude představena řada různých funkčních...
Akce - Konference | 22. 11. 2017
Již po páté se na naši akademickou půdu, do auly Arnošta z Pardubic, sjeli talentovaní středoškoláci z celé České republiky, aby zde prezentovali své práce z různých oborů. Konference...
Pozvánka | 06. 11. 2017
Metody tvůrčího psaní (literárního, motivačního a terapeutického) nabízejí pestré formy kreativní sebereflexe, které nám umožňují dotýkat se svých vlastních témat prostřednictvím tradičních i...
Pozvánka | 09. 10. 2017
Pokrok lidstva je do značné míry závislý na objevech a vynálezech. Jedním z nejvýznamnějších objevů v dějinách lidstva je výroba a zpracování kovů. Nejdříve to bylo použití ryzího zlata na...
Pozvánka | 01. 09. 2017
Motto „Hledáme, abychom nalézali, ale nalézáme, abychom hledali; tedy hledáme, abychom hledali.“ sv. Augustin Univerzita Pardubice ve spolupráci se studenty Universitas zve zejména středoškolské...