Akce - Konference | 22. 11. 2017
Již po páté se na naši akademickou půdu, do auly Arnošta z Pardubic, sjeli talentovaní středoškoláci z celé České republiky, aby zde prezentovali své práce z různých oborů. Konference...
Pozvánka | 06. 11. 2017
Metody tvůrčího psaní (literárního, motivačního a terapeutického) nabízejí pestré formy kreativní sebereflexe, které nám umožňují dotýkat se svých vlastních témat prostřednictvím tradičních i...
Pozvánka | 09. 10. 2017
Pokrok lidstva je do značné míry závislý na objevech a vynálezech. Jedním z nejvýznamnějších objevů v dějinách lidstva je výroba a zpracování kovů. Nejdříve to bylo použití ryzího zlata na...
Pozvánka | 01. 09. 2017
Motto „Hledáme, abychom nalézali, ale nalézáme, abychom hledali; tedy hledáme, abychom hledali.“ sv. Augustin Univerzita Pardubice ve spolupráci se studenty Universitas zve zejména středoškolské...
Pozvánka | 19. 05. 2017
Zkamenělé stopy jsou běžnou součástí usazených hornin různého stáří, prostředí vzniku a původu. Pokud jsou adekvátně popsány, často představují cenný materiál pro porozumění dějům, přírodnímu...
Pozvánka | 10. 04. 2017
V úterý 25. dubna od 16 hodin až do půlnoci čeká na návštěvníky pardubického zámku noc plná zajímavostí, kouzel a hrátek. Program plný hravé vědy a techniky pro návštěvníky připravila...
Pozvánka | 07. 03. 2017
V přednášce se budeme se zabývat metodami hledání cesty na moři, vývojem kartografie od užití směru větrů k zeměpisným souřadnicím v době, kdy již vznikala Fermatova a Descartesova...
Pozvánka | 07. 02. 2017
Většina současných průmyslových procesů uskutečnitelných pomocí chemické katalýzy je omezena použitím alespoň jednoho z těžkých kovů. Ve většině případů se jedná o vysoce toxické a velice drahé prvky...